Het simpel verduurzamen monumenten

Verduurzamen monumenten

Binnen onze leefomgeving en maatschappij hechten we steeds meer waarde aan het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke producten. Het verduurzamen van onze woning hoort daar ook bij. Zo maken we gebruik van diverse energiebesparende warmte-installaties, maken we gebruik van duurzame bouwmaterialen en nemen we diverse maatregelen om onze woning bestand te maken voor de toekomst. Hoewel dit bij woningen, appartementen en bedrijfscomplexen steeds meer vanzelfsprekend is, vergt het verduurzamen van monumenten een meer gespecialiseerde aanpak. De bouwconstructies zijn in veel gevallen niet geschikt voor het aanbrengen van bijvoorbeeld de isolatie die we nu kennen. Daarnaast willen we graag dat de charme en de authentieke uitstraling van het culturele erfgoed behouden blijft, terwijl deze wel moet kunnen voldoen aan de eisen die we tegenwoordig stellen.

 

Aanpak bij verduurzamen monumenten

Het verduurzamen van monumenten is een vakmanschap dat we liever overgelaten aan specialisten. Binnen Nederland kennen we een behoorlijk aantal cultuurhistorische gebouwen die van grote waarde zijn voor hun omgeving. Toch worden deze panden met leegstand en achterstand bedreigt. In veel gevallen is dit te wijten aan het feit dat dergelijke monumenten niet tegemoet kunnen komen aan de wensen en eisen die we tegenwoordig aan een woning of bedrijfspand stellen. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke pijler. Bij het verduurzamen van monumenten wordt er allereerst een onderzoek uitgevoerd die de mogelijkheden van het gebouw in kaart brengt. Zo kan bepaald worden welke maatregelen er met het oog op verduurzaming genomen kunnen worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de specifieke kenmerken van het monument. Oudheid en moderne vernieuwingen kunnen op deze manier samensmelten met elkaar waardoor het pand weer kan voldoen aan de eisen van de tegenwoordige tijd.

 

Energie en kostenbesparing door verduurzamen monumenten

Een restauratie architect is meestal de aangewezen persoon en vakman voor het uitvoeren van een verduurzaming aan cultureel erfgoed. Dit kunnen fabrieksgebouwen zijn met een historische waarde, monumenten zijn die kenmerkend zijn voor de leefomgeving of kerken die niet langer voor het oorspronkelijke doel gebruikt worden. De architect kijkt bij het verduurzamen van monumenten niet alleen met welke materialen of toepassingen er toegewerkt kan worden naar energiebesparing, maar maakt tijdens de realisatie ook gebruik van duurzame bouwmaterialen welke tegemoet komen aan de eisen van de toekomst. In feite ontstaat er op deze manier een nieuw en modern gebouw met een authentieke uitstraling. Eventueel kan er daarna voor worden gekozen om het betreffende monument een nieuwe bestemming te geven.